Thompson, Eric
Iowa


Week
Points
Rebounds
Turnovers
Assists
3's
Sub?
1
23
6
0
1
7
No
2
10
3
1
3
2
No
3
19
4
0
0
5
No
4
21
6
0
3
5
No
5
26
3
1
0
4
No
6
26
9
2
1
6
No
8
15
5
1
2
5
No
9
25
13
0
3
7
No
10
20
7
0
1
6
No
Avg:
20.6
6.2
0.6
1.6
5.2